Tin tức về sự kiện:

VIETNAM ECONOMIC TIMES 

ELLE Magazine

BN NEWS

COSMETIC MAGAZINE

THE SAIGON TIMES

L'Officiel Magazine

HER STYLE

The voice of Vietnam

Cẩm Nang Mua Sắm

VIETNAM INVESTMENT REVIEW

Dep Magazine

KINHTE SAIGON ONLINE

BAO TIN TUC

SAIGON GIAI PHONG 

Doanh Nhân Sài Gòn

SAIGON GIAI PHONG 

LIFESTYLE MAGAZINE

Báo Công Thương

Đàn ông Magazine