vui lòng liên hệ:

Phuong Pham (Emily)

Sales Manager

Tel: 028 3622 2588 (Ext: 149)

HP: 0987 638 961

phuong.pham@informa.com